logo
FB G+ LinkedIn

Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare

Asigurarea mijloacelor de transport terestru (altele decat cele feroviare) – acest tip de polita este destinata vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv remorcile şi semiremorcile tractate, după cum urmează:

Autovehiculele destinate transportului de persoane, de tip autoturisme, autobuze, autocare, motocicluri;

Asigurarea acestor categorii de bunuri, denumita si CASCO poate fi încheiată de persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau reşedinţa în România, în schimbul plăţii primei de asigurare către asigurator, având astfel protecţie în momentul producerii riscurilor asigurate.

 Riscuri acoperite prin asigurarea CASCO

Sub protecţia asigurării de avarii casco a vehiculelor intră următoarele riscuri:

Se acordă  de asemenea despăgubiri pentru:

Cele două categorii de cheltuieli se acordă numai dacă vehiculul avariat nu poate fi deplasat prin forţă proprie, cu menţiunea că dacă se produc alte avarii la vehiculul asigurat, suferite ca urmare a transportului, tractării, remorcării etc, acestea nu se pot despăgubi prin asigurarea facultativă de avarii, dar pot fi despăgubite dacă transportatorul are încheiată o asigurare de răspundere civilă a transportatorului.

În asigurarea vehiculelor pentru avarii sunt cuprinse şi pagubele de furt, asiguratul fiind despăgubit pentru furtul vehiculului sau ale unor părţi componente sau piese ale acestuia. Producerea riscului de furt asigurat prin poliţa de avarii se refera la:spargerea uşilor, ferestrelor, dispozitivelor de închidere, pereţilor, tavanelor, acoperişului etc. din încăperile încuiate în care se află vehiculul asigurat.

Asigurarea facultativă de avarii pentru vehicule se extinde şi pentru:

În asigurare NU pot fi cuprinse toate evenimentele care produc pagube. Evenimentele care se produc în mod frecvent şi pe scară largă nu pot fi acceptate drept risc asigurat. O eventuală cuprindere în asigurare a unor astfel de evenimente  ar necesita plata de către asigurat a unor prime de asigurare apropiate sau egale ca mărime cu valoarea pagubelor respective, deci prime considerabil de mari.

În acest sens asiguratorii , pe baza analizei datelor statistice a frecvenţei şi intensităţii producerii evenimentelor, au putut determina volumul răspunderii şi cuantumul primei de asigurare, facilitând selectarea riscurilor şi încheierea asigurărilor pentru diferite categorii de bunuri şi răspunderi, aşa fel încât la producerea unui eveniment din riscuri asigurate, obligaţia de plată a eventualei daune să se poată anula.